O dorobku i jakości wykonywanych usług świadczy to, że Nasz Zespół
wykonał zlecenia dla KILKUSET (!) FIRM OD 2008 ROKU - z większością
kontrahentów współpracujemy nadal - od wielu lat!

Nasz Zespół tworzą specjaliści z każdego zakresu działań w internecie. Aby zapewnić
klientom optymalne rozwiązania ciągle podnosimy nasze kwalifikacje zawodowe,
uczestniczymy w szkoleniach oraz monitorujemy literaturę specjalistyczną.

Nie lubimy mówić, że coś jest NIEMOŻLIWE - ale tylko w Internecie! :)

motto Zespołu IMZ Systems

Strony WWW naszych Klientów często były aktualizowane (w jednym z przypadków po
10 latach!), jednak najstarsze nasze systemy pracują od roku 2007! Przy unowocześnianiu
witryny WWW dane zawarte w systemie nadal są aktualne i nie wymagają ponownego
wprowadzenia
. To jedna z istotniejszych zalet tego rodzaju rozwiązań.