×
Prawie wszystko jest MOŻLIWE - ale tylko w Internecie!
motto Zespołu IMZ Systems
IMZ Przedsiębiorstwo - dla każdej firmy
SYSTEM DEDYKOWANY *
System IMZ Przedsiębiorstwo stworzony dla firm jest zdecydowanie najbardziej rozbudowanym w zakresie zarządzania OFERTĄ i informacją o niej oraz KADRĄ i jej uprawnieniami w dostępie do danych.
Działalność i zapotrzebowania mogą być tak różne, że nie ma sposobu na zwięzłe przedstawienie wszystkich możliwości przypisania poszczególnych komórek organizacyjnych lub pracowników do konkretnych działów lub zadań, które są im powierzane w wielkiej firmie. Dostęp do oferty, danych klientów, kontrahentów, podwykonawców itp. musi być uzależniony od funkcji i rangi danej osoby w firmie.

Wiele funkcji jest wspólne dla różnych Systemów IMZ. Dotyczy to m.in. księgowości, sprzedaży, konstrukcji oferty, tworzenia asortymentu oraz zarządzania zasobami ludzkimi i witryną WWW (np. slajdy (MAAP).. lub rotatory (MRAP)..).

Funkcje i moduły stworzone dla IMZ Przedsiębiorstwo np. System Komunikacji Wewnętrznej (SKW), System Nadzoru i Wystawiania Faktur (SNiWF), System Graficznej Identyfikacji Problemu (SGIP).. lub Bazy Klientów Indywidualnych i Klientów Firmowych są używane w pozostałych Systemach IMZ na stałe lub dodawane na życzenie Klienta.

DZIAŁY: FIRMA, PRACOWNICY, OFERTA - ASORTYMENT - MAGAZYN, SPRZEDAŻ, KSIĘGOWOŚĆ, INFORMACJE WŁASNE (WWW), KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA (SKW), (MAGAZYN WŁASNY), ...
WYBRANE MODUŁY: FIRMA - Struktura, OFERTA - Katalogowanie asortymentu, OFERTA - Prezentacja na WWW, BAZY KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I FIRMOWYCH, WTYCZKI (REKLAMY), ADMINISTRATOR WWW, ...
FUNKCJE: OBRAZKOWA POMOC (SGIP), System Nadzoru i Wystawiania Faktur (SNiWF), ...
WARTO PRZECZYTAĆ: z systemu IMZ Turystyka - PRACA Z SYSTEMEM IMZ, INTERAKCJA Z WITRYNĄ WWW.
* dostosowywany do każdej firmy i witryny WWW
Copyright © 2007. All rights reserved
Strona i System Zarządzania IMZ Strona WWW autorstwa IMZ! Zarządzanie działalnością firmy i stroną WWW