×
Prawie wszystko jest MOŻLIWE - ale tylko w Internecie!
motto Zespołu IMZ Systems

O IMZ - Narodziny Systemu IMZ

Wersje systemu: pierwowzór (2006) i IMZ Strona WWW (2017)
Jak narodził się System IMZ nadzorujący działalność firmy i integrujący ją ze stronami WWW w jednym systemie?
Aktualny Właściciel Firmy stworzył w 2006 roku interfejs do obsługi szkoleń korporacyjnych (Ankieta 360o, Cechy Instytutu Gallupa, Ankieta Satysfakcji, ... ). Współpraca z firmami szkoleniowymi oraz konsultantami w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz rozwojem osobistym pracowników zaowocowała pomysłem, który umożliwił zarządzanie wieloma rodzajami szkoleń pracowników w wielu firmach.
Tworząc w IMZ Plany Szkoleniowe pisaliśmy: [...] Stosując IMZ zyskujesz: (i) przejrzyste raporty nt. szkoleń przypisanych dla każdego pracownika; (ii) podgląd frekwencji na poszczególnych szkoleniach; (iii) możliwość wglądu do wyników ćwiczeń i przeprowadzonych ankiet, etc.; (iv) ogromną bazę danych zebranych w jednym miejscu [...].
Zespół IMZ
Specjaliści z różnych dziedzin, którzy pracowali dotychczas w wielu firmach każdy z osobna, teraz tworzyli grupę pracującą nad jednym projektem. Niektórzy z nas pracowali w wielkich instytucjach, które swoją działalność prowadziły w całej Europie i w nich tworzyli aplikacje bazodaniowe, gdy w Polsce Internet był jeszcze zupełnie inny i znany tylko nielicznym, nabywając tam praktyki i umiejętności. Posiadamy stopnie naukowe, często poparte stażami w krajach, w których Internet jest codziennością od lat, podczas których doskonaliliśmy umiejętności. Wielu nabyło praktyki w naszym kraju pracując w firmach komputerowych, pisząc artykuły w czasopismach o tematyce komputerowej (nawet w tym PIERWSZYM! :) ) o programach służących obróbce grafiki, projektowaniu i kreacji rzeczywistości. Inni tłumaczyli instrukcje, tworząc oprogramowanie komputerowe i strony w Internecie, ...
Moduł Galerie z wersji 8.0b Systemu IMZ - kliknij, aby powiększyć
Moduł Rotatory z wersji 8.0b - kliknij, aby powiększyć
Firma IMZ Systems
Tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej zapraszamy do przeczytania Firma IMZ Systems PBW.
Copyright © 2007. All rights reserved
Strona i System Zarządzania IMZ Strona WWW autorstwa IMZ! Zarządzanie działalnością firmy i stroną WWW